Какъв вид снимка е приемлива?

Колкото по -добра е снимката, толкова по -добър ще бъде крайният резултат. Опитайте се да намерите висококачествени снимки – направени от модерен телефон или камера.

Снимки на чорапи
Опитайте се да намерите снимка, която има добро естествено осветление и където цялото лице (включително ушите) на обекта
се вижда без никакви пречки. Най -доброто е да направите снимка от нивото на предните очи или от профила.

Снимки на възглавници
Опитайте се да намерите снимка с добро естествено осветление и на която целият домашен любимец (включително ушите) се вижда без никакви препятствия. Най -доброто е да имате седнал
домашен любимец и да направите снимката от нивото на очите на домашния любимец.